Naskah Pidato Tentang Bulan Muharram

Naskah pidato tentang bulan Muharram – Salah satu bulan yang cukup berkesan dan bersejarah bagi umat Islam salah satunya adalah bulan Muharram. Karena bulan Muharram merupakan bulan pertama dalam bulan Islam. Sehingga setiap tanggal 1 Muharram seringkali diperingati oleh umat Islam. Untuk itu disini kami akan mencoba memberikan salah satu contoh naskah pidato tentang bulan Muharram yang dapat anda gunakan sebagai salah satu materi pidato.

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan segala nikmat dan hidayahNya sehingga pada malam hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk memperingati bulan Muharram ini dengan suasana yang penuh barokah. Untuk kedua kalinya, shalawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada manusia yang paling mulia nabi Muhammad SAW. Dan semoga kita yang berada dalam majelis ini termasuk ke dalam umatnya yang nantinya akan tercatat sebagai umat yang akan menerima syafaat beliau di yaumil akhir.

Hadirin jamaah peringatan bulan Muharran yang berbahagia.

Dalam agama Islam, bulan Muharram merupakan salah satu bulan dari 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah. Salah satu keutamaan yang terdapat dalam bulan Muharram adalah adanya hari Asyuro yang jatuh pada tanggal 10 Muharrom. di dalam hari Asyuro tersebut terdapat banyak sekali keutamaan-keutamaan yang apabila kita mengerjakan berbagai kebajikan dan ibadah pada hari itu maka kita akan memperoleh rahmat yang sangatlah besar. Di hari Asyuro tersebut kit disunahkan untuk menyntuni anak yatim dengan cara mengusap kepalanya dan memberinya sedekah. Tak hanya itu saja, kita juga dianjurkan untuk melapangkan makanan untuk keluarga di rumah pada hari Asyuro. Dan yang tak kalah penting di tanggal 10 Muharram tersebut kita juga diajurkan untuk melakukan puasa. Sebagaimana dalam sabda Rosulullah “ Barangsiapa yang berpuasa pada ahri Asyuro, maka seakan-akan ia telah berpuasa setahun lamanya”.

Hadirin jamaah peringatan bulan Muharram yang berbahagia.

Selain beberapa keutamaan yang dimiliki oleh bulan Muharram tersebut, tentunya dengan melakukan peringatan tahun baru Islam ini kita juga perlu untuk menginstrospeksi diri pribadi kita masing-masing . tentang bagaimana kita telah menjalani hidup kita selama ini. dengan momentum tanggal 1 Muharram ini, kita hasru sadar bahwa jumlah umur kita yang bertambah pada hakekatnya sebenranya umur kita telah berkurang. Dengan menyadari akan hal tersebut maka diharapkan hal tersebut akan semakin membuat kita semuanya ingat akan mati, dan selanjutnya hal tersebut akan membuat kita lebih mendekatkan diri lagi kepada Allah SWT. Dengan memasuki tahun baru Islam ini, marilah kita sama-sama mengreksi tentang apa yang telah kita jalani selama ini. amalan-amalan apa saja yang telah kita lakukan, dosa-dosa apa saja yang telah kita perbuat. Apakah kita termasuk kedalam orang-orang yang mampu memanfaatkan umur dengan baik, ataukah kita termasuk ke dalam orang-orang yang merugi yang memanfaatkan waktu dengan sia-sia.

Hadirin jamaah peringatan bulan Muharran yang berbahagia.

Melalui tahun baru Islam ini, marilah kita bersama-sama untuk membuka lembaran-lembaran baru kehidupan dengan yang lebih baik. Sehingga dikehidupan mendatang kita dapat meninggalkan dunia ini dengan keadaan khusnul khotimah.

Kiranya cukup sekian saja pidato singkat saya ini, bila ada kata-kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf sebesar-besarnya.
Akhirul Kalam.
Wabillahi Taufiq Walhidayah.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.