Naskah Pidato Tentang Berbakti Kepada Orang Tua

Naskah pidato tentang berbakti kepada orang tua – Perintah untuk berbakti kepada orang tua memang sangat diajurkan. Hal ini karena memang orang tua merupakan pintu gerbang yang menghubungkan antara alan kita dulu sebelum di dunia ini untuk memasuki dunia yang sekarang ini kita tinggali. Sehingga memang saking pentingnya perintah untuk berbakti kepada orang tua, maka memang perlu sering-sering disampaikan kepada masyarakat. Oleh sebab itu, maka kali inipun kami akan mencoba untuk menghadirkan salah satu naskah pidato tentang berbakti kepada orang tua anda.

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Pertama dan paling utama, tentunya yak akan pernah terlewatkan ucapan puji syukur kehadirat Allah SWT yang hingga detik ini masih saja melimpahkan limpahan nikmat yang pernah ada habis-habisnya kepada kita sekalian sehingga pada kesempatan kali ini kita semua masih dalam keadaan sehat dan memiliki ketetapan iman. Tak lupa juga shalawat serta salam tentunya akan selalu kita haturkan kepada junjungan kita nabi Muhammad SAW yang telah memberikan petunjuk kepada kita sehingga kita tak lagi menjadi orang-orang yang bodoh.

Anak-anak ku yang sholeh dan sholehah.
Dalam agama kita Islam perintah untuk berbakti kepada berulang-ulang kali disebautkan dalam Al Quran bahkan dalam satu Firman Allah dalam QS Al Lukman ayat 14 dikatakan :

“dan Kami perintahkan kepada manusia (berbuat baik) kepada dua orang ibu- bapanya; ibunya telah mengandungnya dalam Keadaan lemah yang bertambah- tambah, dan menyapihnya dalam dua tahun[1180]. bersyukurlah kepadaku dan kepada dua orang ibu bapakmu, hanya kepada-Kulah kembalimu”

Jika kita perhatikan dnegan benar-benar pada baris terakhir tertuls”bersyukurlah engkau kepadaKu dan kepada kedua orang tuamu.” Tertulis bahwa perintah untuk bersyukur kepada Allah dan kepada orang tua diletakkan berdampingan dalam satu ayat. Tentunya ini merupakan salah satu indikasi yang menunjukkan betapa pentingnya dan wajibnya untuk berbakti kepada orang tua.

Bahkan dalam dalam Qs Al Isra ayat 23 ditegaskan dengan betul-betul :
“dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. jika salah seorang di antara keduanya atau Kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, Maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya Perkataan “ah” dan janganlah kamu membentak mereka dan ucapkanlah kepada mereka Perkataan yang mulia”.

Anak-anak ku yang sholeh dan sholehah.

Dalam QS Al Isra ayat 23 tersebut tertulis, mengatakan “ah” saja tidak boleh apalagi berkata-kata kasar lainnya kepada orang tua, tentu saja semakin dilarang. Begitu agungnya perintak untuk berbakti kepada orang tua bahkan dianggap sebagai salah satu amalan yang terbaik dan melebihi amalan jihad fi sabilillah. Sehingga tak mengherankan jika, Birrul walidain ini dapat mengantarkan kita kepada syurga, bahkan dapat mengangkat kedua orang tua untuk masuk kedalam syurga. Subhanallah.

Anak-anak ku yang sholeh dan sholehah.

Kiranya cukup sekian yang dapat kami sampaikan. Semoga kita semua termasuk kedalam anak yang sholeh dan sholehah.
Akhirul Kalam.
Wabillahi Taufiq Walhidayah.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.